Dziedzictwo Muzyki Polskiej

Dziedzictwo Muzyki Polskiej. Projekt stworzony przez PWM i Instytut F. Chopina zaskakuje złożonością celów oraz ogromem wartości merytorycznych...

Wybór miesiąca- Październik.


Projekt "Dziedzictwo Muzyki Polskiej” odkryłam niedawno i bardzo chciałam Wam go pokazać. Coraz więcej w naszych krajowych instytucjach dbałości o polską muzykę i wydobywania jej piękna na światło dzienne. Nadal mamy kompozytorów i kompozycje, których nazwisk nie słyszeli nawet studenci akademii muzycznych. Ogromnie więc cieszy każda inicjatywa wydobycia na światło dzienne pereł polskiej kultury. Oczywiście nie wszystkie te nazwiska i tytuły będą zapamiętane i zostaną w repertuarze orkiestr czy muzyki kameralnej, jest to jednak okazji, by dowiedzieć się ze polska muzyka to nie tylko Chopin, Moniuszko czy Penderecki. Pomiędzy tymi wielkimi osobistościami nurty i trendy w muzyce polskiej kontynuowali również inni i nie bądźmy zaskoczeni, że to właśnie dzięki twórczości i kontynuacji kultury tych mniejszych Polska może poszczycić się tymi wielkimi nazwiskami.Tekst w całości zaczerpnięty ze strony: www.dziedzictwomuzykipolsiej.pl


„Dziedzictwo Muzyki Polskiej” to program kompleksowego opracowania dzieł – począwszy od badań naukowych, poprzez źródłowe wydanie, wykonanie przez wybitnych artystów, rejestrację, wydanie płytowe, udostępnienie internetowe oraz włączenie do działań promocyjnych i edukacyjnych – muzyki polskiej powstałej w latach 1795–1918.
Zaplanowany w pierwszej odsłonie na lata 2016–2021 program umożliwia nadrobienie wielopokoleniowych zaległości skutkujących nieobecnością muzyki polskiej w świadomości wykonawców i publiczności na świecie. W czasie, gdy zaawansowane kulturowo społeczeństwa zachodniej Europy ukierunkowane były na prowadzenie historycznej polityki kulturalnej, dokumentowanie, opracowywanie, udostępnianie oraz promowanie swoich artystów i ich dzieł, w Polsce - na skutek zniewolenia państwa - takie działania były niejednokrotnie formalnie niedozwolone, obarczone restrykcjami lub przynajmniej pozbawione środków finansowych. Program „Dziedzictwo Muzyki Polskiej" pozwala tę lukę uzupełnić. 
Program prowadzony przez dwie instytucje: Polskie Wydawnictwo Muzyczne i Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, składa się z czterech głównych części:
wydawnictwa nutowe wraz z kompleksowym opracowaniem (PWM)
wykonania artystyczne i wydawnictwa fonograficzne (NIFC)
szkolenie kadry i wsparcie procesu kształcenia redaktorów (PWM)
upowszechnianie i promocja (NIFC i PWM)
Program „Dziedzictwo Muzyki Polskiej” daje szansę na zniwelowanie podstawowej przyczyny dysproporcji w obecności polskiej kultury muzycznej na światowych estradach. W jego rezultacie Polska powinna powrócić do grona państw, które nie tylko szanują swoje dziedzictwo kulturowe, ale aktywnie wykorzystują je dla międzynarodowej promocji.Na stronie projektu: http://dziedzictwomuzykipolskiej.pl/ znajdziecie kilka zakładek a w nich:

- życiorysy oraz dorobek artystyczny kompozytorów,

- fonografie oraz wydawnictwa książkowe

- listę koncertów, przedstawień, wydarzeń związanych z projektem

- instytucje, które podjęły pracę dygitalizacji zbiorów

oraz inne.


Projekt wydaje się obiecującym pomysłem, udostępnienia polskiej kultury.


Zobaczcie sami:


Dziedzictwo Muzyki Polskiej