Historia Muzyki Polskiej

Wybór miesiąca - Luty


Historia Muzyki Polskiej - Projekt Narodowego Centrum Kultury. Cykl Wydawniczy, audycje koncerty i wiele innych wydarzeń i publikacji promujących Historię Muzyki Polskiej.


O projekcie

( tekst pochodzi w całości ze strony www.nck.pl)


Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o muzyce polskiej i jej historii.


Cykl wydawniczy

Cykl wydawniczy Historia Muzyki Polskiej składa się z 12 tomów omawiających kolejne epoki historii muzyki: Średniowiecze, Renesans, Barok, Klasycyzm, Romantyzm, okres między Romantyzmem a Współczesnością i Współczesność. Wszystkie książki wchodzące w skład publikacji, zostały napisane przez wybitnych muzykologów, znawców okresów, którym poświęcili swoje prace. Autorami poszczególnych tomów są: Jerzy Morawski, Katarzyna Morawska, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Alina Nowak-Romanowicz, Irena Poniatowska, Elżbieta Szczepańska-Lange i Krzysztof Baculewski, Zofia Helman, Zofia Chechlińska, Alina Mądry. To jedyny w swoim rodzaju cykl wydawniczy, który w naukowy sposób opisuje kompleksowo, na tle kultury europejskiej, rozwój i historię muzyki polskiej od początku naszej państwowości aż do roku 2000. Całe wydawnictwo to prawie 6,5 tysiąca stron druku.Wszystkie publikacje w formie e -booka są dostępne bezpłatne do pobrania w sklepie NCK pod linkiem TUTAJ

Audycje Radiowe


Historia Muzyki Polskiej to audycje Wojciecha Włodarczyka oparte na cyklu wydawniczym pod redakcją Stefana Sutkowskiego, przygotowane przez II Program Polskiego Radia we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

Audycje dostępne są bezpłatnie na Kanale YouTube - NCK:


Część pierwsza: Tom I część pierwsza, Średniowiecze do roku 1320 według Jerzego MorawskiegoCzęść druga: Tom I część druga, Średniowiecze 1320 - 1500 według Katarzyny Morawskiej

Audycje 21-40Część trzecia : Tom II Renesans 1500-1600 według Katarzyny Morawskiej

Audycje 41-64Część czwarta : Tom III część pierwsza Barok 1595-1696 według Barbary Przybyszewskiej-Jarmińskiej

Audycje 65-92Część piąta: T om III część druga, Barok 1697-1795 według Aliny Mądry. Muzyka religijna i jej barokowe modus operandi

Audycje 93-112Część szósta: Tom IV, Klasycyzm 1750 - 1830 według Aliny Nowak-Romanowicz

Audycje 113-142Część siódma: T om V część pierwsza, Romantyzm 1795-1850 według Zofii Chechlińskiej

Audycje 143-163Część ósma: Tom V część druga, B 1850-1900 Życie Muzyczne w Warszawie

Audycje 164 - ...Projekt zakłada również:Przekazanie papierowego wydania cyklu do bibliotek

Narodowe Centrum Kultury na początku września 2013 roku nieodpłatnie przekazało ponad 160 kompletów wydawnictwa do bibliotek uczelni muzycznych, niektórych uniwersytetów, bibliotek wojewódzkich, miejskich oraz bibliotek szkół muzycznych II st. na terenie całej Polski.Cykl koncertów "Polska Muzyka Odnaleziona"


Od roku 2014 odbywają się koncerty w ramach Festiwalu Polska Muzyka Odnaleziona. Niestety nie udało mi się znaleźć programu festiwalu na rok 2021 , ani żadnych nagrań z koncertów z lat poprzednich. Co nie ukrywam jest dla mnie wielkim rozczarowaniem bo chętnie posłuchalibyśmy nagrań muzyki odnalezionej. Niemniej jednak w 2017r Audycje Kulturalne wydały podcast o festiwalu z tamtego roku , który choć nieaktualny koncertowo jest wart posłuchania - O festiwalu Polska Muzyka Odnaleziona opowiada bowiem jego pomysłodawca i dyrektor Polskiej Orkiestry Radiowej Krzysztof Kur oraz dyrektor artystyczny Polskiej Orkiestry Radiowej i dyrygent, Michał Klauza. Podcast dostępny pod linkiem TUTAJ .
Wypatrujemy więc koncertów w kolejnym roku a już dziś zapraszam serdecznie do pobrania darmowych e-booków Historia Muzyki Polskiej lub do zakupienia publikacji w formie papierowej! Wielką dawką wiedzy o muzyce polskiej są również Audycje Polskiego Radia dostępne bezpłatnie na Kanale YouTube NCK( linki do poszczególnych części powyżej).