Stanisław Moniuszko-"Straszny Dwór"

Teatr Wielki Opera Narodowa. Stanisław Moniuszko "Straszny Dwór". Bezpłatna Opera Online .

Oglądaj ze mną operę.

Link do całego przedstwanienia - opery- stream online znajduje się TUTAJ

oraz na dole strony.Zanim oglądniesz!

Spotkaj się z reżyserem, zobacz, jak powstawała scenografia, kostiumy, jak robi się nagranie opery.
Przeczytaj więcej o kompozytorze, utworze. Odkryj historię dzieła. Dowiedz się więcej: o zwyczajach polskich z okresu, w którym rozgrywa się akcja Strasznego Dworu, czym jest mazur, jakie inne elementy kultury narodowej skrywa ta opera.Reżyser mówi o Operze:


Jak powstaje scenografiaJak powstają kostiumyJak powstaje streamNotatka o Kompozytorze

(tekst zaczerpnięty ze strony moniuszko200.pl)

Stanisław Moniuszko (1819-1872)


Polski kompozytor, czołowy przedstawiciel polskiej opery narodowej.

Urodził się w 1819 roku w Ubielu na terenie dzisiejszej Białorusi. Edukację muzyczną rozpoczął w dzieciństwie pod okiem matki, a kontynuował po przeniesieniu się rodziny do Mińska u Dominika Dziewanowskiego, a potem — w Warszawie — u Augusta Freyera. Tuż przed wybuchem powstania listopadowego rodzina wróciła do Ubiela, skąd w 1836 roku Moniuszko pojechał do Berlina, by tam kształcić się u Carla Rungenhagena przy prowadzonej przez niego Singakademie.

Po ukończeniu studiów w 1840 roku wrócił do kraju. Ożenił się z poznaną kilka lat wcześniej Aleksandrą Müllerówną, z którą zamieszkał w Wilnie, gdzie zarabiał na życie, pracując jako organista w kościele św. Jana. Jednocześnie podejmował się działań artystycznych mających na celu animację życia muzycznego Wilna. Organizował m.in. w prywatnych salonach wykonania swoich oper i operetek. W 1847 roku pod wpływem znajomości z Włodzimierzem Wolskim, przedstawicielem warszawskiego środowiska literackiego, napisał dwuaktową operę Halka. Podobnie jak wcześniejsze dzieła, zaprezentował Halkę w wersji koncertowej w Wilnie. Rozgłos zyskała jednak tylko lokalny. Nawiązane wcześniej kontakty z przedstawicielami warszawskiego mieszczaństwa i arystokracji, m.in. z Józefem Sikorskim, redaktorem naczelnym pisma „Ruch Muzyczny”, jak i dyrektorem teatrów rządowych, gen. Ignacym Abramowiczem, przyniosły niebawem istotną zmianę w jego życiu i karierze.

Przełom nastąpił w 1858 roku, kiedy to odbyła się premiera nowej, czteroaktowej wersji Halki, po której Moniuszko otrzymał nominację od dyrektora teatrów rządowych na stanowisko dyrygenta oper polskich w warszawskim Teatrze Wielkim. Od tej pory co roku dawał Moniuszko nowe premiery swoich dzieł. Na koniec 1858 roku przygotował Flisa, w 1860 dał Hrabinę, w 1861 — Verbum nobile. Coraz bardziej gęstniejąca atmosfera przed wybuchem powstania styczniowego w Warszawie opóźniła premierę kolejnej opery. Pierwszy raz wystawiono ją dopiero w 1865 roku. Był to Straszny dwór, uznawany obok Halki za najwybitniejsze dzieło Moniuszki. Do końca życia ukończył jeszcze Moniuszko Parię i Beatę, kilka projektów scenicznych pozostało niedoprowadzonych do końca.

Po przeniesieniu się na stałe do Warszawy Moniuszko rozpoczął również pracę w nowo założonym wówczas Instytucie Muzycznym, gdzie wykładał harmonię i kontrapunkt. Wraz z liczną rodziną (doczekał się dziesięciorga dzieci) mieszkał w okolicach Teatru Wielkiego — dziś przy ul. Mazowieckiej i na Starym Mieście widnieją tablice poświęcone jego pamięci.

Do historii Stanisław Moniuszko przeszedł jako „ojciec polskiej opery narodowej”, a także czołowy przedstawiciel gatunku pieśni w muzyce polskiej. Śpiewniki domowe jego autorstwa obejmują ponad dwieście pieśni (wśród nich najpopularniejsza jest Prząśniczka), stanowiąc wartościowy kontrapunkt do romantycznej twórczości pieśniowej Franciszka Schuberta i Roberta Schumanna. Stanisław Moniuszko zmarł na atak serca 4 czerwca 1872 roku w Warszawie, pochowany jest na Cmentarzu Powązkowskim. W Ubielu w latach 80. XX wieku powstało muzeum jego imienia, a spuścizna w większości zgromadzona została w Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, którego był współzałożycielem.

Moniuszko pozostaje jednak prawie nieznany jako twórca muzyki kameralnej, baletowej, utworów fortepianowych i organowych.Przeczytaj informacje o utworze: Historie dzieła, libretto etc.

Cały artykuł opublikowany na stronie moniuszko200.pl

Frg. pochodzi ze strony moniuszko200.pl


" W Strasznym dworze skorzystał Moniuszko z bogatego arsenału narodowych symboli i elementów polskiej kultury. Znajdziemy tam więc tańce narodowe (Mazur), znaną piosenkę myśliwską Pojedziemy na łów, zwyczaje wróżenia z wosku, kulig, szlacheckie kontusze i wykładnię etosu rycerskiego, a także treści żywo przypominające Pana TadeuszaMickiewicza – stary zegar, który wygrywa melodię polonezową, szlachecki dwór modrzewiowy z jego zacnymi mieszkańcami czy opowieść o polowaniu..."Przeczytaj cały artykuł tutajJeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o kompozytorze oraz utworze warto

zaglądnąć na:

http://www.e-teatr.pl/pl/programy/2013_12/58649/straszny_dwor_teatr_wielki_warszawa_1995.pdf
Więcej informacji o kompozytorze i jego dziełach znajdziesz na:

https://moniuszko200.pl/pl/Informacje o przedstawieniu znajdziesz:

https://teatrwielki.pl/repertuar/kalendarium/2017-2018/straszny-dwor/Link do opery:


Stanisław Moniuszko

"Straszny Dwór"

Opera Online